05.03.2020

 

1. Կազմի՛ր հավասարություն
• Նվազելին 147-ն է, հանելին՝ 98-ը։ Գտի՛ր տարբերությունը։

147-98=49
• Հանելին 28-ն է, տարբերությունը՝ 67-ը։ Գտի՛ր նվազելին։

x-28=67

67+28=95
• Բաժանելին 64-ն է, բաժանարարը՝ 8-ը։ Գտի՛ր քանորդը։

64:8=8
• Բաժանարարը 12-ն է, քանորդը՝ 6-ը։ Գտի՛ր բաժանելին։

x:12=6

6*12=72
2. Հաշվի՛ր
• 64 և 16 թվերի տարբերությունը

64-16=48
• 28 և 8 թվերի արտադրյալը

28*8=224
• 147 և 7 թվերի քանորդը

147:7=21
• 93 և 164-ի գումարը

93+164=257
• 500-ը որքանո՞վ է փոքր 680-ից

680-500=180-ով
• 14-ը քանի՞ անգամ է մեծ 2-ից

14:2=7-անգամ
• 13-ը քանի՞ անգամ է փոքր 78-ից

78:13=6-անգամ
• 7364-ը որքանո՞վ է մեծ 1895-ից

7364-1895=5469-ով
3. Ունենք 645 թիվը, եթե այդ թվին ձախից կցագրենք 3 թիվը, ապա նոր ստացված թիվը ինչքանո՞վ մեծ կլինի նախորդից:

3000-ով
4. Դպրոցի մաթեմատիկայի օլիմպիական թիմը բաղկացած է 4 տղայից և 3 աղջկանից։ Ֆոտոյի համար նրանց խնդրեցին նստել այնպես, որ ոչ մի երկու տղա չնստի կողք կողքի։ Քանի՞ հնարավոր եղանակով կարող են երեխաները նստել։

1 եղանակով
5. Ավտոմեքենան գյուղից քաղաք ճանապարհն անցավ 4 ժամում 60 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ ժամում նա կգնար այդ ճանապարհը, եթե արագությունը մեծացներ 20 կմ/ժ-ով:

1) 4*60=240կմ

2) 60+20=80կմ/ժ

3) 240:80=3ժամ
6. Տրված թվերի բազմությունից ընտրիր այն թվերը, որոնք՝
ա) 2-ի բազմապատիկ են

2;10;50;124;280;1452;4000;5552:
բ) 10-ի բամապատիկ են

10;50;280;4000:
2, 5, 7, 10, 50, 75, 124, 280, 315, 1452, 5213, 4000, 5551, 5552

Մաթեմատիկա

1)Լրացրու նախադասությունը. Անհայտ … գտնելու համար պետք նվազելիից հանել տարբերությունը։

Հանելին
• Բաժանելին
• Նվազելին
• Գումարելին
2) Արմենը 10 տարեկան է։ Մայրիկը նրանից մեծ է 3 անգամ։ 5 տարի հետո մայրիկը քանի՞ տարով մեծ կլինի Արմենից։

20 տարով

3)Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 20-ով։
Կմեծանա 20-ով
• Կմեծանա 10-ով
• Կփոքրանա 10-ով
• Կփոքրանա 20-ով

4) Գտիր անհայտ արտադրիչը․

?*45=945

945:45=21
5)Գումարելիներից մեկը փոքրացրել են 9-ով, իսկ մյուսը թողել են նունը: Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը:
• կմեծանա 9-ով
• կմեծանա 9 անգամ
կփոքրանա 9-ով
• կփոքրանա 9 անգամ
• կմնա նույնը:

6)Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով․
• 10, 20, 410, 570, 600
• 360, 340, 540, 100, 90
• 368, 358, 321, 101, 103
265, 112, 99, 89, 0
7)Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե հանելին մեծացնենք 10-ով։
• Կմեծանա 10-ով
• Կմեծանա 20-ով
Կփոքրանա 10-ով
• Կփոքրանա 20-ով
8)Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 5 անգամ, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:
կմեծանա 5 անգամ
• կփոքրանա5 անգամ
• կփոքրանա5-ով
• կմեծանա 5-ով
• նույնը կմնա:
9)3455 > 3*45 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:
• 6
• 7
• 8
4
• 5
10)Ո՞րն է թվի գրության 2-րդ կարգի կարգային միավորը։
• 1
10
• 2
• 100

Եղիշե Չարենց

(Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,)
Բոլորը թափվել են փողոց.
Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց —
(Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։)

Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց-
(Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,)
Բոլորը թափվել են փողոց։
Համացանցի օգնությամբ պարզիր, թե ինչ է տրիոլետը:
Ներկիր այն տողերը, որոնք հուշում են, որ գարուն է:
Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտված բանաստեղծության մեջ:
Բանաստեղծությունը կարդա այնպես, որ հնչի՝ ա) տխուր, բ) հիացական, գ) վախեցած
Ինչպիսի՞ն կարող է լինել գարունը՝ կանաչ, թիթիզ…. ծաղիկ ջերմ սիրուն
Ինչպիսի՞ն է քո գարունը. պատմիր նրա մասին:սիրուն ջերմ ծաղիկ
Share this:

Օ-ո-ի ուղղագրություն

  1. Օդ, օրինակ, օգուտ, օղ, օր բառերից կազմիր ուրիշ բառեր` դրանք գործածելով բառի տարբեր դիրքերում:

Օրինակ` օրոր— օրորոց, մեղմօրոր

Օդ-օդային, օդաչու, անօդ

օրինակ-տարօրինակ,օրինաչափ

օգուտ-անօգուտ,օգտակար,օգնական

օղ-օղակ,ականջօղ

օր-օրացույց,օրակարգ,օրական

2. Բաց թողնված տեղերում լրացրու ո կամ վո:

Որբ, երկվորյակ, արջաորս, հոգեորդի, զինվոր. բարձրաոլտ, բանվոր, անորակ, բարձրորակ, վոլեյբոլ:

3. Բաց թողնված տեղերում լրացրու օ կամ ո:

ամենօրյա, ամանորյա, անօրինական, հանրօգուտ, օրըստօրե, մեղմորեն, մեղմօրոր, հօգուտ, տնօրեն, նախորոք, շաբաթօրյակ, բացօթյա, պարզորոշ, արծաթազօծ:

4. Օրինակին հետևելով` որակ, որս, որդի, որջ արմատներից 2-ական բառ կազմիր:

որոշ— որոշակի, պարզորոշ 

որակ-աոորակ,որակով

որս-որսկան,ձկնորս

որդի-որդյակ,արքայորդի

որջ-որջակ,անորջ

5. Շարքերից ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը:

ա) ոսոխ, որջ, որձ, ողորկ, որթ, որմ

բ)  հարթ, պատ, թշնամի, արու, վազ, բույն

ոսոխ-թշնամի, որջ-բույն, որձ-արու, ողորկ-հարթ, որթ-վազ, որմ-պատ

6. Լրացրու օ. ո, վո

Թռչնորս, ով,օդանավակայան, բարձրորակ, վոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի,  մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ,  հանրօգուտ, ովքեր, Ոդիսևս, միօրե, տափօղակ,  անօգնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան, օրեցօր, հանապազօրյա, ցածրորակ,
ոհմակ, ոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն, հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութաբանական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ, օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, Որմիզդուխտ, հայորդի, արջորս, ջրօրհնեք, Վոլգոգրադ:

7. Առաջադրանք 6-ից ընտրիր 5 բառ և կազմիր բառակապակցություններ: 

Թունավոր օձ, ցածրորակ ապրանք, քաջ որսորդ, արծաթազօծ մատանի, մաքուր օձիք։

8. Առաջադրանք 6-ից ընտրիր 5 բառ և կազմիր նախադասություններ: 

Գայլերի ոհմակը անօգնական չի թողնում իրենց ընկերոջը։

Որսորդն անտառում գտավ արջի որջը։

Ոսկերիչն արծաթազօծ մատանին պետք է ոսկեզօծեր։

Աշնանն օրըստօրե օրերը կարճանում և ցրտում են։

Ջրահարս Արքայադուստրը

Իմ կարդացած գրքերից ամենաշատը ինձ դուր է եկել Ջրահարս Արքայադուստրը գիրքը։Դա շատ հետաքրիր հեքիաթ է երկու երեխաների մասին, որոնք օգնել էին ջրից դուրս ընկած վիրավոր ջրահարսին վերադառնալ իր ընտանիքի մոտ։

Կետ-մայրիկ,  կետիկ-դստրիկ

Լինում է չի լինում մի Մատիտ: Էս Մատիտը շատ էր սիրում տարբեր գծիկներ, օղակներ, նախշեր գծել: Մի անգամ նա ինքն իրեն ասաց.

_Սրանից հետո ես միայն կետեր եմ նկարելու:

Եվ մատիտը մի մեծ կետ նկարեց, մի փոքր: Читать далее

 Ջրափոսի և չամիչով բուլկիի մասին

Մայթի վրա փոքր  ջրափոս կար: Մի քիչ առաջ անձրև էր եկել, փայլուն տերևներից դեռ ջրի կաթիլներ էին թափվում:

Ջրափոսի մոտով անցնողները կարող էին իրենց տեսնել ջրի մեջ՝ և՛ մարդիկ, և՛ կարմիր ավտոբուսները: «Հետաքրքիր է ապրելը,-մտածում էր ջրափոսը:-Այստեղ ավելի ուրախ է, քան ամպերի վրա: Իսկ  ի՜նչ լավ կլիներ, եթե մեկը խմեր ինձ: Բա ջրերն ինչի՞ համար են, իհարկե՝ խմելու»: Читать далее

Հայոց լեզու 48 էջ

թուզ-ից  հաց,  թութ-մութ-մուր-լուր-լար-լաց-հաց

սար-ից  մուկ, լար-լուր-մուր-մուկ

ջուր-ից-ձուկ, մուր-մուկ-ձուկ

 

աս  -տըղ _ աստղ

ար — կըղ_ արկղ

սա — նըր_ սանր

վա-գըր_վագր

 

կնունք, ցուլ, խնդիր, նարինջ, բռունցք, կարմիր, ծաղիկ

ա

գույն, մարտիկ, տոտիկ, մարտ, հայր, հովիտ, գիրք, թուշ, մայր

նարնջագույն, բռնցքամարտիկ, կարմրաթուշ, կնքամայր, կնքահայր, կարմրատոտիկ,

խնդրագիրք, ցլամարտ, ծաղկահովիտ, բռնցքամարտ, կարմրագույն,

ա տառը բառերը կապում է իրար

Ցուրտ ձմեռ է: Բակում երեխաները խաղում են ձնագնդիկ: Հանկարծ երկնքից սկսեց թափվել ոսկուց փաթիլներ: